Студентська  рада Бориславського медичного коледжу - добровільне об’єднання студентів, консультативно-дорадчий орган, утворений з метою сприяння розвитку студентського самоврядування, більш повного врахування інтересів студентської молоді у навчанні, соціальному становленні та розвитку студентської молоді, налагодження конструктивної взаємодії між адміністрацією коледжу, органами місцевого самоврядування та безпосередньо студентами. Студентська рада була створена у 1995 році, та ніколи не переривала своєї діяльності в сфері захисту прав та інтересів студентства коледжу!
   Студентське самоврядування організоване згідно з чинним законодавством України, рішеннями Міністерства освіти і науки, «Положенням про державний вищий навчальний заклад», Законом України «Про вищу освіту», Статутом Бориславського медичного коледжу.
   Метою студентської ради коледжу є захист навчальних, соціальних, економічних, творчих, національно-культурних, духовних, спортивних та інших спільних інтересів студентства, формування його як толерантного та водночас активного організатора.
   Основними завданнями органів студентського самоврядування є:
• участь у вирішенні всіх питань розвитку університету, що стосуються студентства;
• забезпечення і захист прав та інтересів студентів;
• забезпечення виконання студентами своїх обов’язків;
• забезпечення участі студентів в управлінні коледжу;
• сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності студентів;
• сприяння у створенні умов для проживання і відпочинку студентів;
• забезпечення інформаційної, правової, психологічної, матеріальної допомоги студентам (спільно з відповідними службами);
• налагодження міжнародних зв’язків;
• організація культурно-масової роботи;
• організація співробітництва зі студентами інших вищих навчальних закладів і молодіжними організаціями.
   До студентської ради на даний час входить близько 25 делегатів, що були обрані на звітно-виборчих конференціях коледжу та гуртожитку. Представники студентського самоврядування входять до складу адміністрації коледжу, стипендіальної комісії, приймальної комісії, а  також представляють університет на регіональних та коледжних конференція, форумах, дебатах, круглих столах тощо.
   Структура студентської ради складається із таких основних відділів: студентська рада коледжу та студрада гуртожитку.
   Студентська рада – своєрідна школа підготовки до дорослого життя. 

          Контактна інформація:
                            • Електронна пошта: studrada.bmc@mail.ru