Бориславський медичний коледж – вищий навчальний заклад з багатою історією та славними традиціями. Ця історія бере свій початок  14.11.1946 року, коли  за Постановою Ради Міністрів України № 1924 була заснована Школа медичних сестер.   А вже 24.06.1954 р. згідно Наказу Міністерства охорони здоров’я УРСР вона була реорганізована в Бориславське медичне училище. На підставі Наказу МОЗ України за № 8.01-13/1571 від 26.07.07 р., рішенням Львівської обласної ради від 26.02.2008 року №  475 Бориславському медичному училищу шляхом реорганізації надано статус коледжу.
Розпочавши свою історію, коледж пройшов славний шлях становлення. За ці роки він виріс і став визначним навчальним та виховним осередком з розвиненою матеріально-технічною базою та інфраструктурою.
Медичний коледж за роки свого існування переконливо довів своє вміння жити потребами народу та країни. Сьогодні – це сучасний навчальний заклад, в освітньому процесі якого використовуються новітні досягнення інформаційних і педагогічних технологій.
Підготовка спеціалістів ведеться за напрямом «Охорона здоров’я» та спеціалізаціями «Лікувальна справа», «Сестринська справа» ( на базі базової середньої загальної освіти) та «Акушерська справа» (на базі повної загальної середньої освіти).
Навчально-виховний процес забезпечують 92 висококваліфікованих працівники, з яких 75 штатні. Серед них : викладачі з вищою атестаційною категорією - 37, викладачі-методисти -26, відмінники освіти – 2, які активно впроваджують у навчальний процес сучасні методи і форми навчання, вдосконалюють методичне забезпечення дисциплін, впроваджують особисті методики. Ряд викладачів є авторами навчальних підручників та посібників, розробниками навчальних програм.
Коледж сьогодні – це навчальні корпуси із сучасними навчальними кабінетами і лабораторіями, доступом до мережі Іnternet, спортивні та актова зали, бібліотека з читальним залом. Студенти також мають змогу практикуватися в навчальних кабінетах, розташованих в лікувально-профілактичних закладах міста.  Кабінети і лабораторії забезпечені сучасними тренажерами, фантомами, предметами догляду за пацієнтами, медичним інструментарієм. Книжковий фонд бібліотеки складає понад 35 тисяч примірників україномовних підручників та більш 40 періодичних видань.
В коледжі працюють студентські об’єднання «Милосердя», «Правознавець», клуби «Берегиня», «Каменяр», гурток «Поетичне відлуння», лекторій «Вивчаємо історію краю», школа народознавства (музей народного побуту), танцювальний та вокальний гуртки, «Фітнес і здоров’я».
Метою всієї діяльності колективу навчального закладу є якісний кінцевий результат у підготовці майбутніх медиків, їх фаховість та людські цінності. Яскравою тенденцією є те, що багато наших випускників, після закінчення медичних університетів, набувши досвіду, ставши хорошими спеціалістами, повертаються працювати у свою  Alma mater викладачами. Значна кількість випускників коледжу стали відомими особистостями в Україні та за її межами.
Все це стало можливим завдяки злагодженій роботі колективу викладачів-однодумців, постійному творчому пошуку, що забезпечує сталий розвиток навчального закладу і дає можливість зберігати і примножувати педагогічні традиції.

Контакти: 82300 м.Борислав вул.Шкільна,37 тел/факс :(03248) 5-01-13,
(03248) 4-20-17

e-mail: bmu_2007@ukr.net