Студентська  рада Бориславського медичного коледжу - добровільне об’єднання студентів, консультативно-дорадчий орган, утворений з метою сприяння розвитку студентського самоврядування, більш повного врахування інтересів студентської молоді у навчанні, соціальному становленні та розвитку студентської молоді, налагодження конструктивної взаємодії між адміністрацією коледжу, органами місцевого самоврядування та безпосередньо студентами. Студентська рада була створена у 1995 році, та ніколи не переривала своєї діяльності в сфері захисту прав та інтересів студентства коледжу!
Студентське самоврядування організоване згідно з чинним законодавством України, рішеннями Міністерства освіти і науки, «Положенням про державний вищий навчальний заклад», Законом України «Про вищу освіту», Статутом Бориславського медичного коледжу.
Метою студентської ради коледжу є захист навчальних, соціальних, економічних, творчих, національно-культурних, духовних, спортивних та інших спільних інтересів студентства, формування його як толерантного та водночас активного організатора.
Основними завданнями органів студентського самоврядування є:
• участь у вирішенні всіх питань розвитку університету, що стосуються студентства; • забезпечення і захист прав та інтересів студентів;
• забезпечення виконання студентами своїх обов’язків;
• забезпечення участі студентів в управлінні коледжу;
• сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності студентів;
• сприяння у створенні умов для проживання і відпочинку студентів;
• забезпечення інформаційної, правової, психологічної, матеріальної допомоги студентам (спільно з відповідними службами);
• налагодження міжнародних зв’язків;
• організація культурно-масової роботи;
• організація співробітництва зі студентами інших вищих навчальних закладів і молодіжними організаціями.
До студентської ради на даний час входить близько 25 делегатів, що були обрані на звітно-виборчих конференціях коледжу та гуртожитку. Представники студентського самоврядування входять до складу адміністрації коледжу, стипендіальної комісії, приймальної комісії, а  також представляють університет на регіональних та коледжних конференція, форумах, дебатах, круглих столах тощо.
Структура студентської ради складається із таких основних відділів: студентська рада коледжу та студрада гуртожитку.
Студентська рада – своєрідна школа підготовки до дорослого життя.           

Контактна інформація:
• Електронна пошта: lexkar469@gmail.com

СПИСОК
членів студради Бориславського медичного коледжу на 2019-2020 н. р.

 1. ІІІ-А с/с   Якуц Ірина    – голова студради
 2. ІІ- А с/с   Мельник Мар’яна – заступник голови студради
 3. IV- А с/с  Свищ Софія
 4. ІV- Б с/с  Тхір Андріана 
 5. ІV- В с/с  Марущак Мар’яна
 6. ІV- А л/с  Скрипець  Діана
 7. ІV- Б л/с   Мицак Ростислав
 8. IІІ- А с/с  Баб’як Марія
 9. ІІІ- Б с/с  Мельничук Марія-Віталія
 10. ІІІ- В с/с Єреп Аліна
 11. ІІІ- А л/с Курпель Юліана
 12. ІІІ- А л/с Курпель Юліана
 13. ІV- Ак     Богун Діана
 14. ІІ- А с/с   Герман Софія
 15. ІІ- Б с/с   Мацишин Ірина
 16. ІІ-В с/с    Модрицька Катерина
 17. ІІ-А л/с    Куцір Галина
 18. ІІ- Б л/с   Лобанов Василій
 19. ІІ- Ак      Стецко Ірина
 20. І- А с/с    Гаман Надія
 21. І- Б с/с    Фещак Вікторія
 22. І- В с/с    Сагало Мар’яна
 23. І- Б л/с    Гуменюк Марія
 24. І- А л/с    Білий Мар’ян
 25. I- АК       Міллер Марія

 

Контакти: 82300 м.Борислав вул.Шкільна,37 тел/факс :(03248) 5-01-13,
(03248) 4-20-17

e-mail: bmu_2007@ukr.net