samovriad
Студентська  рада Бориславського медичного коледжу - добровільне об’єднання студентів, консультативно-дорадчий орган, утворений з метою сприяння розвитку студентського самоврядування, більш повного врахування інтересів студентської молоді у навчанні, соціальному становленні та розвитку студентської молоді, налагодження конструктивної взаємодії між адміністрацією коледжу, органами місцевого самоврядування та безпосередньо студентами. Студентська рада була створена у 1995 році, та ніколи не переривала своєї діяльності в сфері захисту прав та інтересів студентства коледжу!
Студентське самоврядування організоване згідно з чинним законодавством України, рішеннями Міністерства освіти і науки, «Положенням про державний вищий навчальний заклад», Законом України «Про вищу освіту», Статутом Бориславського медичного коледжу.
Метою студентської ради коледжу є захист навчальних, соціальних, економічних, творчих, національно-культурних, духовних, спортивних та інших спільних інтересів студентства, формування його як толерантного та водночас активного організатора.
Основними завданнями органів студентського самоврядування є:
• участь у вирішенні всіх питань розвитку університету, що стосуються студентства; • забезпечення і захист прав та інтересів студентів;
• забезпечення виконання студентами своїх обов’язків;
• забезпечення участі студентів в управлінні коледжу;
• сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності студентів;
• сприяння у створенні умов для проживання і відпочинку студентів;
• забезпечення інформаційної, правової, психологічної, матеріальної допомоги студентам (спільно з відповідними службами);
• налагодження міжнародних зв’язків;
• організація культурно-масової роботи;
• організація співробітництва зі студентами інших вищих навчальних закладів і молодіжними організаціями.
До студентської ради на даний час входить близько 25 делегатів, що були обрані на звітно-виборчих конференціях коледжу та гуртожитку. Представники студентського самоврядування входять до складу адміністрації коледжу, стипендіальної комісії, приймальної комісії, а  також представляють університет на регіональних та коледжних конференція, форумах, дебатах, круглих столах тощо.
Структура студентської ради складається із таких основних відділів: студентська рада коледжу та студрада гуртожитку.
Студентська рада – своєрідна школа підготовки до дорослого життя.           

Контактна інформація:
• Електронна пошта: lexkar469@gmail.com

СПИСОК
членів студентської ради Бориславського медичного коледжу

 1. Лехкар Олена Андріївна – голова студради
 2. Яворська Ірина – заступник голови студради
 3. Зубрицька Марія
 4. Підгородецька Ольга
 5. Ясеницька Лідія
 6. Сеньків Аліна
 7. Ощипов Олег
 8. Свищ Софія
 9. Тхір Андріана
 10. Марущак Мар’яна
 11. Скрипець Діана
 12. Лагдан Соломія
 13. Баб’як Марія
 14. Мельничук Віталія
 15. Єреп Аліна
 16. Курпель Юліана
 17. Клінценко Єлезавета
 18. Богун Діана

 

Контакти: 82300 м.Борислав вул.Шкільна,37 тел/факс :(03248) 5-01-13, (03248) 4-20-17

e-mail: bmu_2007@ukr.net