Викладацький склад коледжу

І. Циклова  комісія   загальноосвітніх  та  гуманітарних  дисциплін

 

 
Смуток С.М. (Голова комісії) – викладач укр.мови та літератури «спеціаліст вищої категорії», «викладач-методист»
Діденко І.І. – викладач укр.мови та літератури і укр.мови (за проф.спрямуванням) «спеціаліст вищої категорії», «викладач-методист»
Когут К.В. – викладач укр.мови і літератури «спеціаліст І категорії»
Яремчук Л.Й. – викладач хімії, медичної хімії «спеціаліст вищої категорії», «викладач-методист»
Присташ А.І. – викладач фізики, астрономії «спеціаліст І категорії»
Бабич М.Я. – викладач основ психології та міжособового спілкування, математики «спеціаліст вищої категорії», «викладач-методист»
Коник О.Г. – викладач біології, медичної біології, основ медичної генетики«спеціаліст вищої категорії», «викладач-методист»
Аніскова Т.М. -  викладач біології  «спеціаліст ІІ категорії»
Сердюк Л.М. – викладач  інформатики, основ медичної інформатики, фізики«спеціаліст І категорії»
Куриляк О.І. – викладач математики «спеціаліст вищої  категорії»
Шевченко О.Я. – лаборант з правом викладання «спеціаліст»
Прокопишак М.І. – викладач біології «спеціаліст»
Іванюк І.М. – викладач  зарубіжної  літератури «спеціаліст ІІ категорії»
ІІ. Циклова комісія соціально-економічних дисциплін
 
Небелюк М.С. (Голова комісії) – викладач історії України, політології, культурології «спеціаліст вищої категорії», «викладач-методист»
Валага І.С. – викладач філософії, соціології, основи економічних теорій «спеціаліст вищої категорії», «викладач-методист»
Головчак С.М. – викладач всесвітньої історії, географії, людина і світ«спеціаліст вищої категорії», «викладач-методист»
Мацько В.М. – викладач правознавства «спеціаліст вищої категорії», «викладач-методист»
Ковальчук  В.І. – інженер  з ОП з правом викладання «спеціаліст»
Кунців М.В. – викладач історії України, всесвітньої історії «спеціаліст»

ІІІ. Циклова комісія викладачів іноземної мови

Баб’як  В.М. (Голова комісії) –  викладач англійської мови «спеціаліст вищої категорії»
Герман М.К. – викладач англійської мови, латинської мови «спеціаліст вищої категорії»
Головчак І.В. – викладач англійської мови «спеціаліст вищої категорії», «викладач-методист»
Пахолок Л.Г. – викладач англійської мови, латинської мови «спеціаліст вищої категорії» , «старший викладач»
Шидловська Г.В. – викладач французької та латинської мов «спеціаліст вищої категорії», «викладач-методист»
Чапля С.Д.  – викладач німецької мови, латинської мови «спеціаліст вищої категорії», «викладач-методист»
Блауцяк Т.І. – викладач англійської мови «спеціаліст вищої категорії»
Бабич І.О. – викладач англ.мови «спеціаліст І категорії»
Залуська М.В. – викладач англ.мови«спеціаліст І категорії»
Кордиш У.М. – лаборант з правом викладання англійської мови «спеціаліст ІІ категорії»
ІV. Циклова комісія викладачів терапевтичного циклу
 
Начас Л.В. (Голова комісії)  – викладач медичної та соціальної реабілітації, основ біофізики та мед апаратури «спеціаліст І категорії», «викладач-методист»
Петрів  Н.В. – викладач дерматології та венерології «спеціаліст вищої категорії»
Начас В.Ю. – викладач медичної та соціальної реабілітації «спеціаліст»
Чень Н.І. – викладач м/с в сімейній медицині «спеціаліст І категорії»
Сухроменда А.В. – викладач неврології, психіатрії, м/с в неврології та психіатрії з наркологією «спеціаліст вищої категорії», «викладач-методист»
Бєлінкіна Л.Т. – викладач інфектології «спеціаліст вищої категорії»
Гук Р.М. – викладач м/с в геронтології,  геріатрії та паліативної  медицини «спеціаліст ІІ категорії»
Граблюк М.П. – викладач  внутрішньої  медицини, невідкладних станів у внутрішній медицині «спеціаліст»
Лазар М.І.  – викладач м/с в неврології та психіатрії з наркологією «спеціаліст»
Дукас О.В. – викладач м/с у внутрішній медицині «спеціаліст І категорії»
Корженівська Ж.В. – викладач громадського здоров’я і громадського медсестринства, ріст і розвиток людини «спеціаліст ІІ категорії»
Кузняк О.І. – викладач  інфектології,  м/с в інфектології, епідеміології «спеціаліст І категорії»
Бєла С.І. – викладач внутрішньої медицини, невідкладних станів у внутрішній медицині «спеціаліст»
Присташ О.І. - викладач внутрішньої медицини, невідкладних станів у внутрішній медицині «спеціаліст ІІ категорії»

V. Циклова комісія викладачів медсестринства
та загального догляду за хворими

 
Романська М. З. (Голова комісії)  – викладач основ медсестринства та догляду за хворими «спеціаліст ІІ категорії»
Ільяш В.Д. – викладач основ медсестринства, геронтології, геріатрії та паліативної медицини «спеціаліст І категорії»
Сосновська Г.Л. – викладач внутрішньої медицини «спеціаліст»
Бойко Н.Б. – викладач основ медсестринства «спеціаліст вищої категорії»
Калічак Л.І. – викладач основ медсестринства «спеціаліст І категорії»
Шуфлат Л.Я. – викладач догляду за хворими та медичної маніпуляційної техніки «спеціаліст ІІ категорії»

VІ. Циклова комісія професійної та практичної підготовки викладачів акушерсько-педіатричного циклу

 
Леськів Л.С.(Голова комісії).– викладач педіатрії, м/с в педіатрії «спеціаліст вищої категорії», «викладач-методист»
Хемич О.Я.  – викладач медсестринства в педіатрії «спеціаліст вищої категорії»
Монастирська М.М. – викладач м/с в педіатрії, педіатрії «спеціаліст І категорії»
Соловей  О.Я. – викладач  педіатрії, невідкладних стані в педіатрії «спеціаліст вищої категорії», «викладач-методист»
Ніколаєвська Р.І. - викладач м/с в педіатрії, педіатрії «спеціаліст І категорії»
Басараб Л.М. – викладач   акушерства «спеціаліст вищої категорії», «викладач-методист»
Михайлишин О.Б. – викладач акушерства і гінекології, м/с в гінекології «спеціаліст І категорії»
Кулак Т.І. – викладач акушерства, гінекології «спеціаліст вищої категорії», «викладач-методист»
Ковальова І.Н. – викладач репродуктивного здоров’я  та планування сім’ї «спеціаліст ІІ категорії»
Білинська Н.Я. – викладач м/с в акушерстві і м/с в гінекології «спеціаліст»
Копчак Р.М. – викладач м/с в акушерстві «спеціаліст»
Осередчук М.О. – викладач педіатрії «спеціаліст»

VIІ. Циклова комісія професійної та практичної підготовки викладачів хірургії

 
Гук Г.Ю. (Голова комісії) -  викладач  м/с в хірургії, хірургії «спеціаліст вищої категорії», «викладач-методист»
Сенько О.В. – викладач хірургії, м/с в хірургії «спеціаліст вищої категорії», «викладач-методист»
Ганевич Л.Б. – викладач оториноларингології, догляду за хворими «спеціаліст вищої категорії», «викладач-методист»
Корконішко О.М. – викладач офтальмології «спеціаліст вищої категорії», «викладач-методист»
Місяйло С.І. – викладач стоматологічних захворювань «спеціаліст»
Волощак Р.І. – викладач  м/с в онкології, онкології, м/с в хірургії, хірургії «спеціаліст»
Кондратюк А.А. – викладач хірургії «спеціаліст ІІ категорії»
Іваніщак Р.І. – викладач анестезіології та  реаніматології «спеціаліст»
Шамрило  І.Я. – викладач м/с в хірургії,  анестезіології і реаніматології «спеціаліст»
Козак Р.М. – викладач м/с в хірургії «спеціаліст»

VIIІ. Циклова комісія природничо-наукової підготовки

Круц С. П. (Голова комісії)  - викладач анатомії, фізіології людини «спеціаліст»
Романська Р.С. – викладач біології, основ мікробіології з імунологією, медичної біології «спеціаліст вищої категорії», «викладач-методист»
Журавчак Ю.О. – викладач основ екології та профмедицини «спеціаліст вищої категорії», «викладач-методист»
Жебрякова В.М. –  викладач основ ОП та ОП в галузі, БЖД «спеціаліст»
Петречко П.П. – викладач ВМП та медицини надзвичайних ситуацій, соціальної медицини та ООЗ «спеціаліст вищої категорії»
Скоропад Л.М.- викладач патоморфології і патофізіології «спеціаліст І категорії»
Болдуєва М.Ю.  – викладач анатомії, фізіології людини «спеціаліст І категорії»
Кондратюк Н.Д. - викладач патоморфології і патофізіології, сімейної медицини «спеціаліст»
Микитин Д.О.  – викладач патоморфології і патофізіології «спеціаліст»
Валага О.В.  -  викладач фармакології «спеціаліст»

IX. Циклова комісія викладачів фізвиховання та Захисту Вітчизни

 
Петрів І.В. (Голова комісії)  – викладач фізвиховання та фізичної культури «спеціаліст вищої категорії», «викладач-методист»
Якуц М.І. – викладач фізвиховання та фізичної культури «спеціаліст вищої категорії», «викладач-методист»
Нагірнич Ю.В. – викладач фізвиховання та фізичної культури «спеціаліст І категорії»
Щепаняк Р.Я. – викладач фізвиховання та фізичної культури«спеціаліст вищої категорії»
Грицько Л.Й. – викладач фізвиховання та фізичної культури «спеціаліст вищої категорії»
Якуц Б.М. – викладач спецмедгрупи, інструктор зі спорту «спеціаліст І категорії»
Чопик А.Г. – викладач фізвиховання та фізичної культури «спеціаліст ІІ категорії»
Терещенко В.В. – викладач захисту Вітчизни «спеціаліст І категорії»
Яцків Л.А. – викладач фізвиховання та фізичної культури «спеціаліст»
 

Контакти: 82300 м.Борислав вул.Шкільна,37 тел/факс :(03248) 5-01-13,
(03248) 4-20-17

e-mail: bmu_2007@ukr.net