Формування професійних компетентностей майбутнього фахівця-медика нині вимагає від навчального закладу принципово нового підходу: інтеграції професійної освіти, практичної діяльності та інтенсивного впровадження інноваційних технологій.
Практичне навчання студентів є обов'язковим компонентом освітньо-професійної програми для здобуття кваліфікаційного рівня і набуття студентом професійних навичок та вмінь.
Практика є невід’ємною складовою частиною процесу підготовки спеціалістів в коледжі.

Інформація про затвердження навчальних баз практики

Положення про практику

Обов`язки методичного керівника

Обов`язки студентів

ГРАФІК ВИРОБНИЧОЇ ТА ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ СТУДЕНТІВ на 2019 р.

Контакти: 82300 м.Борислав вул.Шкільна,37 тел/факс :(03248) 5-01-13,
(03248) 4-20-17

e-mail: bmu_2007@ukr.net